Skontaktuj się z nami

Dowody w sprawie rozwodowej. Jak udowodnić winę małżonka?

Firma Andała Partol to wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm. Nasza agencja detektywistyczna Katowice, Kraków, Warszawa posiada szeroką ofertę dla każdej sprawy.

Dowody w sprawie rozwodowej. Jak udowodnić winę małżonka?

Dowody w sprawie rozwodowej

Dowody w sprawie rozwodowej odgrywają kluczową rolę. Pozwalają one na ustalenie okoliczności dotyczących powodów rozkładu życia małżeńskiego, a tym samym stwierdzenie winy jednej ze stron konfliktu. Ich zdobycie jest zatem priorytetem dla obu stron w sprawie. Jak jednak zrobić to legalnie i bezpiecznie, a przede wszystkim z korzyścią dla swojej sprawy?

Wymogi formalne dotyczące dowódów w sprawie rozwodowej

Najważniejszym warunkiem dotyczącym dowodów w sprawie rozwodowej jest termin złożenia niezbędnych dokumentów. Uznaje się, że każda strona konfliktu powinna przedstawić wszystkie wnioski dowodowe wraz ze swoim pierwszym pismem procesowym w danej sprawie. W przypadku, gdy termin ten zostanie przekroczony, sędzia może odmówić rozpatrywania kolejnych dostarczonych materiałów.

Kolejnym podstawowym wymogiem dla dowodu wykorzystywanego w sprawie rozwodowej jest jego istotność dla sprawy. Ocenia ją sędzia w trakcie procesu i na podstawie własnej opinii decyduje o wzięciu danego materiału pod uwagę lub jego odrzuceniu. Podczas przygotowania dowodów do sprawy rozwodowej nie warto zatem przywiązywać uwagi do nieistotnych kwestii, gdyż sąd i tak może zdecydować o ich pominięciu w trakcie wydawania orzeczenia.

Jakie dowody mogą się pojawić w sprawie rozwodowej?

Formalnie w polskim prawie cywilnym nie została przedstawiona zamknięta lista dowodów w sprawie rozwodowej, które mogą zostać wykorzystane w procesie. Kodeks Postępowania Cywilnego nie jest tu zatem wyznacznikiem, gdyż materiały przedstawiane przed sądem mogą obejmować także nośniki, dowody rzeczowe czy nagrania, które nie zostały w nim wymienione.

W prawie wyróżnia się jednak jeden dowód obligatoryjny (obowiązkowy), bez którego sprawa o rozwód nie może być dalej procesowana. Jest nim przesłuchanie stron przeprowadzone osobiście przez sędziego z każdą z osób będących częścią postępowania. Rozmowa ta ma na celu określenia przyczyn, które leżą u podstaw sprawy rozwodowej oraz określenie winy, w przypadku gdy jej orzeczenie jest konieczne.

Istnieje jednak także cały szereg dowodów dopuszczalnych w sprawie rozwodowej, które mogą, ale nie muszą zostać przedstawione przez strony w danej sprawie. Należą do nich:

 1. Wszelkiego rodzaju dokumenty. Wyróżnia się wśród nich dokumenty urzędowe i prywatne. Pierwsze z nich są opatrzone domniemaniem prawdziwości oraz zgodności z prawdą. Należą do nich m.in. odpisy aktów stanu cywilnego, zaświadczenia organów administracji, poprzednie wyroki sądów. W przypadku dokumentów prywatnych autentyczność zawartych w nim treści potwierdza własnoręczny podpis wystawcy dokumentu. Grupa ta zawiera w sobie oświadczenia, umowy, zaświadczenia lekarskie, itp. Szczególnie istotne są tutaj zaświadczenia o terapiach odwykowych wykorzystywane jako dowody do rozwodu, gdyż nałogi mogą stać się częścią orzeczenia o winie. Mogą one być również wykorzystane jako część sprawy o alimenty.
 2. Przesłuchania świadków. Świadkiem może zostać niemal każda osoba, która jest w stanie przedstawić przed sądem informacje dotyczące stanu związku małżeńskiego, który ma się zakończyć w wyniku sprawy rozwodowej. Na świadka w takim postępowaniu nie można jednak powołać:
  • Małoletnich do 13 r.ż. oraz zstępnych małżeństwa (dziecko, wnuk) do 17 r.ż.
  • Osoby niezdolne do przedstawienia spostrzeżeń
  • Osoby objęte tajemnicą państwową
  • Przedstawicieli zawódów objętych tajemnicą (np. Lekarską, bankierską, adwokacką, ubezpieczeniową)
  • Przedstawicieli ustawowi stron
  • Mediatora, chyba że został on wcześniej zwolniony z dotrzymania tajemnicy mediacji.
 3. Wywiad środowiskowy. Ma on na celu sprawdzenie warunków w danej rodzinie, szczególnie w momencie, gdy jej członkami są osoby małoletnie. Ta część dochodzenia może również obejmować przedstawienie kosztów utrzymania gospodarstwa domowego czy przebywających w nim dzieci w charakterze dowodów w sprawie rozwodowej.
 4. Dowód z opinii biegłego. Rzadko spotykany dowód w sprawie rozwodowej. Stosuje się go tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie ma możliwości innego ustalenia faktów, a przy tym wymaga to specjalnych umiejętności naukowych. W procesie może występować jeden lub wielu biegłych.

Nagrania, zdjęcia, e-maile i wiadomości jako dowód w sprawie rozwodowej

Wraz z rozpowszechnieniem się elektroniki, nośników i przenośnych urządzeń wśród dowodów rozwodowych przestały dominować tradycyjne dokumenty. Zostały one przyćmione przez zdjęcia, wiadomości i materiały pochodzące z platform, portali czy komunikatorów. Te są bardzo często wykorzystywane jako dowody w sprawach rozwodowych.

Strony w tego typu procesie często powołują się na wiadomości e-mail, z Facebooka czy z innych internetowych komunikatorów. Jest to tzw. Dowód korespondencji i może on został przedłożony przed sądem pod warunkiem, że został uzyskany legalnie, tj. bez wykradnięcia danych z konta innego użytkownika. Takie zachowanie może stanowić naruszenie przepisów cywilnych i karnych. Mimo to zdarzały się przypadki, gdy sąd dopuścił nawet dowody do rozwodu pozyskane nielegalnie. Podobna sytuacja występuje w przypadku fotografii i nagrań. Są one dopuszczane jako dowody w sprawach rozwodowych, ale (najczęściej) z zastrzeżeniem, że takie materiały pochodzą one ze źródła nienaruszającego przepisów prawa.

Zarówno w przypadku zdjęć, jak i wiadomości wykorzystywanych jako dowody w sprawie rozwodowej, kwestią dyskusyjną pozostaje udowodnienie ich wiarygodności. W niektórych orzeczeniach sądy uznawały bowiem, że materiały cyfrowe są podatne na manipulację (np. Na drodze edycji) i przez to są niewiarygodne. W przypadku zdecydowania się na wykorzystanie takich dowodów warto zatem zadbać także o potwierdzenie ich autentyczności.

Detektyw a dowody w sprawie rozwodowej. Kiedy zaufać profesjonaliście?

Zebranie dokumentacji rozwodowej jest zadaniem wymagającym dużej wprawy i umiejętności dobrania dowodów do sytuacji. Dla osób, które pierwszy raz stykają się z tym procesem, może to być trudne zadanie – szczególnie, gdy wina małżonka jest trudna do udowodnienia. W takim przypadku detektyw w sprawie rozwodowej może okazać się nieoceniony.

Detektyw Andała dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu może doprowadzić sprawę rozwodową do jej satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Pomagamy w zebraniu, selekcji dowodów w sprawie rozwodowej i przygotowaniu ich do przedstawienia wraz z pozostałymi dokumentami w wyznaczonym terminie. Służymy pomocą także przy sprawach, w których konieczne jest profesjonalne pozyskanie trudno dostępnych dowodów. Dzięki temu wszystkie zebrane przez nas materiały są dopasowane do sprawy i pozwalają na jej szybsze zakończenie.

Pomoc detektywa jest szczególnie wskazana, gdy wykorzystujemy dowody, których legalność może zostać podważona przez sąd. Może to prowadzić do ich odsunięcia od procesu. Nasza agencja jest w stanie udokumentować autentyczność i legalność zebranych dowodów do rozwodu, co uniemożliwi ich odrzucenie przez sąd i ułatwi wydanie korzystnego orzeczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *