Skontaktuj się z nami

Co robić w przypadku zaginięcia?

Firma Andała Partol to wieloletnie doświadczenie i pełen profesjonalizm. Nasza agencja detektywistyczna Katowice, Kraków, Warszawa posiada szeroką ofertę dla każdej sprawy.

Co robić w przypadku zaginięcia?

Zaginięcie co robić

Co robić w przypadku zaginięcia? Jak szukać osoby zaginionej

W Polsce co roku zgłaszanych jest około dwadzieścia tysięcy zaginięć, z czego ponad jedna czwarta to zaginięcia dzieci. W przypadku każdego zniknięcia kluczowym dla sukcesu poszukiwań czynnikiem jest czas – im szybciej podejmiemy działania, tym większa szansa, że zaginiony bezpiecznie wróci do domu. Co robić przypadku zaginięcia, by jak najszybciej odnaleźć bliskiego?

Zaginięcie – definicja i aspekty prawne

Definicja zaginięcia została zamieszczona w Zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Według niej za zaginięcie uznaje się „zaistnienie zdarzenia uniemożliwiającego ustalenie miejsca pobytu osoby fizycznej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy”. Najkrócej mówiąc, jest to sytuacja, w której nie możemy zlokalizować miejsca pobytu danej osoby i podejrzewamy, że może ona wymagać pomocy.

Co ważne, definicja zaginięcia nie określa czasu, po którym należy je zgłosić. Przeświadczenie, że zaginięcie możemy zgłosić dopiero po 24 lub 48 godzinach od zniknięcia bliskiej osoby to popularny, ale zupełnie nieprawdziwy mit. W przypadku podejrzenia zaginięcia liczy się czas, dlatego należy je zgłosić jak najszybciej. Niemal każdy może to zrobić na dowolnym komisariacie policji – ustawa precyzuje, że w takim przypadku do kontaktu ze służbami uprawniony jest każdy członek rodziny, opiekun prawny, przedstawiciel zaginionego, a nawet każda osoba, która w uzasadnieniu zgłoszenia poda możliwość popełnienia przestępstwa.

Co robić w przypadku zaginięcia osoby dorosłej?

Szybkie działanie jest kluczem do bezpiecznego powrotu osoby zaginionej. Mimo sytuacji poszukiwanie osoby zaginionej powinno być zatem precyzyjnym i możliwie uporządkowanym procesem. W przypadku podejrzenia zaginięcia należy zatem:

 1. Sprawdzić podstawowe miejsca, w których może przebywać zaginiony (dom, szkoła, inne miejsce pobytu, w którym powinien się on znajdować) i podjąć próbę kontaktu z nim.
 2. Zgłosić zaginięcie na policję, niezależnie od czasu, jaki upłynął od zniknięcia danej osoby. Jeśli to możliwe, podczas kontaktu z policją należy przekazać jej zdjęcie zaginionego w wersji papierowej lub elektronicznej. Funkcjonariusz ma obowiązek wydania zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia – może być ono niezbędne na późniejszych etapach działań.
 3. Przeszukać rzeczy osobiste zaginionego, ze szczególnym uwzględnieniem telefonu, komputera czy kalendarza. Możemy w nich znaleźć informacje o planowanych przez zaginionego akcjach czy spotkaniach. Te z kolei przydadzą się przy ustalaniu kontaktów osobistych danej osoby. Warto również zwrócić uwagę na przedmioty, które zniknęły wraz z zaginionym, takie jak ubrania czy dokumenty. Mogą one dać nam informację o tym, czy zaginiony planował wyjść na długo i w jakim celu mógł opuścić miejsce zamieszkania.
 4. Rozpowszechnić informację o zaginięciu. Można to zrobić poprzez rozwieszenie plakatów, umieszczenie stosownej informacji w mediach społecznościowych czy kontakt z lokalnymi mediami. Wcześniej należy się upewnić, że takie działanie nie będzie utrudniać akcji policyjnej – w czasie poszukiwania osoby zaginionej należy cały czas działać w porozumieniu ze służbami.
 5. Sprawdzić inne potencjalne miejsca, w jakich mógł się znaleźć zaginiony. Do tej grupy mogą zaliczać się zarówno bezpośrednie okolice domu i trasy do szkoły lub pracy, lokacje, z którymi zaginiony miał jakiś związek (np. Kluby sportowe, domy znajomych), jak i placówki publiczne, w których mógł się znaleźć w wyniku nieszczęśliwego splotu okoliczności, takie jak: szpitale, noclegownie, ośrodki pomocy społecznej.
 6. Skontaktować się z dalszą rodziną, znajomymi i innymi osobami, które były w jakiś sposób związane z zaginionym. W ten sposób można ustalić kto jako ostatni kontaktował się z osobą zaginioną i/lub ją widział bądź się z nią spotykał – oczywiście w przypadku, gdy takiej informacji nie znaleźliśmy w rzeczach osobistych zaginionego. Dzięki temu w poszukiwanie osoby zaginionej może się zaangażować więcej osób.

Zaginięcie dziecka – co robić?

Co robić gdy zaginie dziecko? Działania w przypadku zaginięcia podopiecznego przebiegają bardzo podobnie, choć najczęściej zaangażowane są w nie znacznie większe siły i środki. W zdecydowanej większości przypadków postępowanie przy podejrzeniu zaginięcia osoby małoletniej obejmuje:

 1. Jak najszybsze zgłoszenie zaginięcia dziecka z przekazaniem aktualnego zdjęcia dziecka i informacji dotyczących jego stroju. W czasie zgłaszania rodzic powinien przekazać funkcjonariuszom wszelkie niezbędne informacje, także te np. te o trudnej sytuacji rodzinnej czy problemach podopiecznego.
 2. Przeszukanie rzeczy osobistych dziecka (telefon, komputer) w celu sprawdzenia wiadomości i kalendarza. To może pomóc w ustaleniu, czy dziecko zdecydowało się na ucieczkę lub kontaktowało się z podejrzanymi osobami. Warto również sprawdzić informacje zamieszczane przez podopiecznego w social mediach – mogą one zawierać cenne wskazówki co do jego planów czy miejsca pobytu.
 3. Przeszukanie okolicy domu, trasy do szkoły/na zajęcia pozalekcyjne czy innych miejsc, które dziecko znało i lubiło. Sprawdzenie szpitali i innych instytucji publicznych również może okazać się przydatne w poszukiwaniach zaginionego dziecka.
 4. Skontaktować się z członkami rodziny, znajomymi oraz rodzicami znajomych dziecka. W pierwszej kolejności należy nawiązać kontakt z osobami mieszkającymi blisko ostatniego miejsca pobytu dziecka – może się zdarzyć, że dziecko po prostu je odwiedziło. Warto też poinformować szkołę, która może być w posiadaniu istotnych informacji o ostanich godzinach przed zaginięciem.
 5. Rozpowszechnić informację o zaginięciu. Można to zrobić poprzez rozwieszenie plakatów, umieszczenie stosownej informacji w mediach społecznościowych czy kontakt z lokalnymi mediami.

Poszukiwanie osoby zaginionej przed detektywa – co można dzięki temu zyskać?

Wiele osób decyduje się na wynajęcie detektywa na cel poszukiwania osoby zaginionej. W odróżnieniu od policji, detektywi – w tym także Detektyw Andała – nie działają według wcześniej ustalonych schematów, lecz dostosowują swoją strategię poszukiwań do danej sytuacji. Takie podejście daje o wiele większe możliwości, gdyż pozwala dopasowywać ścieżkę śledztwa do rozwoju działań.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *