Skontaktuj się z nami

Oferta

Prywatny detektyw Katowice, Chorzów, Śląsk

Sprawy rodzinne

Sprawy gospodarcze

Oszustwa

Sprawy poszukiwawcze

 • Obserwacja i ustalanie kontaktów osobistych
 • Zbieranie dokumentacji w sprawach rozwodowych
 • Wykrywanie źródeł dochodu (sprawy alimentacyjne)
 • Wykrywanie majątku ukrytego
 • Gromadzenie dowodów związanych z bezprawnym przetrzymywaniem dzieci przez jednego z małżonków ( również poza granicami RP)
 • Sprawdzanie stanu majątkowego firm i osób prywatnych
 • Sprawdzanie kondycji finansowej firm i osób prywatnych
 • Zbieranie opinii o podmiotach gospodarczych
 • Ocena wiarygodności dokumentów
 • Negocjacje z kontrahentami w różnych sprawach spornych
 • Ujawnianie i gromadzenie dowodów nieuczciwej konkurencji
 • Ujawnienie i gromadzenie dowodów w sprawach o sfałszowanie lub odrobienie znaku towarowego
 • Wykrywanie oszustw matrymonialnych
 • Udowadnianie ujawnienia tajemnic np. służbowych
 • Ujawnianie nieuzasadnionych zwolnień lekarskich
 • Sprawdzanie autentyczności szkód zgłaszanych firmie ubezpieczeniowej
 • Osób zaginionych, uprowadzonych lub ukrywających się
 • Ustalanie faktycznego miejsca zamieszkania
 • Ustalanie miejsca pracy
 • Skradzionych dóbr materialnych

OCHRONA PRYWATNOŚCI

EKSPERTYZY W ZAKRESIE

DORADZTWO PRAWNE

OCHRONA JAWNA I DYSKRETNA

 • Przeciwdziałanie inwigilacji
 • Wykrywanie urządzeń podsłuchowych
 • Daktyloskopii
 • Prawdomówności (wykrywacz kłamstw-wariograf)
 • Analizy DNA i inne
 • Ustalanie przyczyn wypadku i winnego wypadków drogowych
 • Sprawy gospodarcze
 • Sprawy rodzinne
 • Prawo spadkowe
 • Dotyczące spraw życia codziennego
   
 • Osób
 • Mienia
 • Monitoring (z zastosowaniem nowoczesnych technik bezprzewodowych)